Stowarzyszenie NEI KUNG funkcjonuje od 2004r i prowadzi w ramach Akademii Ruchu Funkcjonalnego Praktykę wszechstronnych zajęć ruchowych. Jesteśmy ośrodkiem gdzie najważniejszą wartością jest solidna praca i systematyczność, dlatego zajęcia odbywają się przez cały rok. Stwarzamy każdemu, niezależnie od wieku i stanu zdrowia możliwość uczestnictwa w praktyce ćwiczeń wzmacniających i rozluźniających opartych o różne systemy min. TAI KI KUNG i TAI CHI CHUAN, HATHA YOGA i Yoga PALEO, PILATES, treningu kardio, gimnastyki PALEO, ćwiczenia oddechowe i rozciągające.

Zajęcia w Akademii prowadzą wykwalifikowani instruktorzy różnych systemów ćwiczeń ruchowych.

Główny instruktor Akademii Ruchu Funkcjonalnego - Zdzisław Gudojć.

Instruktor Tai Chi Chuan stylu Chen - Jacek Sępkowski.

Instruktor gimnastyki zdrowia oraz praktyk prozdrowotnych - Andrzej Wasilak.

Instruktor ćwiczeń wg systemu Hatha Yogi, Pilates, treningu sylwetki i dietetyki prozdrowotnej - Krystyna Elert.

Instruktor gimnastyki funkcjonalnej i ruchu Paleo - Izabela Piktel

  • Cele i formy działania naszego Stowarzyszenia / wyciąg ze statutu /


§9. Celem Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia poprzez:
- organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia na bazie tradycyjnych chińskich systemów ćwiczeń zdrowotnych i wzmacniających, w zgodzie z Ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r z późniejszymi zmianami, oraz ustawą z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- wspieranie społecznej aktywności obywateli w działaniach służących rozwijaniu kultury fizycznej i sportu, rekreacji służącej przywróceniu sprawności, zdrowia, wewnętrznej równowagi i wzmocnieniu ciała, a także odbudowie, pielęgnacji, promocji i ochronie zdrowia.... całość

Siedziba Stowarzyszenia: 
10-229 Olsztyn 
Al. Wojska Polskiego 50/2 ,
Tel. 505 785 645 
NIP 739-342-14-97 
Regon 519619611

Nr konta Stowarzyszenia dla wszystkich wpłat na Stowarzyszenie i Akademię Ruchu Funkcjonalnego : 73 1020 3541 0000 5102 0071 9625 
Bank PKO BP I O/Olsztyn.